Jeg har brugt Signes korrekturhjælp i forbindelse med mit speciale på medicinstudiet på Aarhus Universitet. Jeg har oplevet Signe som enormt fleksibel og til at regne med. Jeg tog kontakt til Signe i begyndelsen af min skriveproces, da jeg var usikker på, om mit engelske skriftsprog ville blive en hæmsko for min faglige præstation i specialet. Signe har hjulpet med at gøre mine pointer tydelige, grammatisk korrekte og flydende i sproget – det betyder, at mine faglige pointer har fået mere gennemslagskraft. Det er trygt og rart at vide, at specialet nu er gennemgået sprogligt – særligt, at det er gennemgået med stor respekt og forståelse for formålet med opgaven og det faglige indhold.